ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, KHÁNH BĂNG, MARY LINH, DUY KHÁNH, HÙNG CƯỜNG, MỸ DUNG, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, KHÁNH BĂNG, MARY LINH, DUY KHÁNH, HÙNG CƯỜNG, MỸ DUNG, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH

ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, KHÁNH BĂNG, MARY LINH, DUY KHÁNH, HÙNG CƯỜNG, MỸ DUNG, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH

100 

Nhãn đĩa:  Sóng Nhạc
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, KHÁNH BĂNG, MARY LINH, DUY KHÁNH, HÙNG CƯỜNG, MỸ DUNG, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH

Tracklist

  1. Sương rơi (Béguine Rock) – Khánh Băng, Mary Linh
  2. Nhắn nhủ (Slow Rock) – Khánh Băng, Duy Khánh
  3. Người lính chung tình (Agogo) – Khánh Băng, Hùng Cường
  4. Chuyện đôi ta (Slow Rock) – Khánh Băng, Mỹ Dung
Go to Top