Đĩa nhựa Ghét thương, thương ghét, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Ghét thương, thương ghét, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Ghét thương, thương ghét, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Việt Hải
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Ghét thương, thương ghét, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Ghét thương, thương ghét, 7 inch, 45 vòng 

 

Mặt A

Ghét thương, thương ghét

Soạn giả: Viễn Châu

Minh Cảnh ca

Cơ: Sến

Thanh Kim: Hạ Uy Cầm

Bá: Tranh

Mặt B

Tiếng ve sầu

Soạn giả: Viễn Châu, Thế Hà Vân

Út Bạch Lan ca

Cơ: Sến

Vĩ: Guitare

Thơm: Violon

Nhạc: Y Vân

Go to Top