HÁT BỘI MỪNG XUÂN, CÁC NGHỆ SĨ: NGỌC GIÀU, VĂN HƯỜNG, HỒNG NGA, VĂN CHUNG, Hãng đĩa Quê Hương, đĩa nhựa (vinyl) 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/HÁT BỘI MỪNG XUÂN, CÁC NGHỆ SĨ: NGỌC GIÀU, VĂN HƯỜNG, HỒNG NGA, VĂN CHUNG, Hãng đĩa Quê Hương, đĩa nhựa (vinyl) 7 inch, 45 vòng

HÁT BỘI MỪNG XUÂN, CÁC NGHỆ SĨ: NGỌC GIÀU, VĂN HƯỜNG, HỒNG NGA, VĂN CHUNG, Hãng đĩa Quê Hương, đĩa nhựa (vinyl) 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  QUÊ HƯƠNG
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Phát hành                                   1969

Description

HÁT BỘI MỪNG XUÂN, CÁC NGHỆ SĨ: NGỌC GIÀU, VĂN HƯỜNG, HỒNG NGA, VĂN CHUNG, Hãng đĩa Quê Hương, đĩa nhựa (vinyl) 7 inch, 45 vòng

Đĩa Nhựa HÁT BỘI MỪNG XUÂN

đĩa 7 inch, Vinyl 45t

Phát hành năm 1969

 

HÁT BỘI MỪNG XUÂN

NGỌC GIÀU, VĂN HƯỜNG, HỒNG NGA, VĂN CHUNG : ca

VĂN VĨ, HAI THƠM, NĂM CƠ : đờn

Go to Top