Blog

Home/Blog

Thông tin lịch sử, công nghệ, kinh doanh về đĩa than.

Sự khác nhau giữa đĩa than 78 (đĩa đá), đĩa nhựa LP 33, 45 vòng như thế nào

Sự khác nhau giữa đĩa than 78 (đĩa đá), đĩa [...]

By |2020-12-10T09:47:15+07:00May 3rd, 2019|Blog|Comments Off on Sự khác nhau giữa đĩa than 78 (đĩa đá), đĩa nhựa LP 33, 45 vòng như thế nào
Go to Top