Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Vọng cố nhân, 78rpm record

Home/ĐĨA ĐÁ 78 VÒNG - 78 RPM/Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Vọng cố nhân, 78rpm record

Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Vọng cố nhân, 78rpm record

1,000 

Out of stock

Nhãn đĩa:  Việt Hải
Kích thước  25cm (10″)
Tốc độ  78 RPM
Số lượng  1 đĩa
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

Out of stock

Description

Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Vọng cố nhân, 78rpm record

Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) 10 inch, tốc độ 78 vòng, chơi trên máy các máy hát tốc độ 78 vòng/1phút.

Đĩa hát trên các máy hát loa kèn xưa, máy hát quay tay dạng vali, và các máy hát cổ sử dụng điện có tốc độ 78 vòng.

Nhấp vào đây xem thêm các đĩa đá tân nhạc Việt Nam 78 RPM

phonograph 2

Hình minh họa đĩa đá (đĩa than tốc độ 78 vòng) chơi trên máy hát đĩa cổ, máy hát loa kèn cổ

Lưu ý: Đĩa không phải đĩa nhựa (Vinyl, LP), không dùng cho các đầu đĩa than (Turntables) tốc độ 33 vòng và 45 vòng.

đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm

Đĩa đá Việt Nam, Vọng cố nhân

Mặt A: Tây Thi Quảng

Tài tử – Nam Việt

Cô Năm Cần Thơ Ca

Mặt B: Xái Phỉ

Cô Năm Cần Thơ Ca

Tài tử – Nam Việt

Xem thêm các đĩa đá 78 RPM record

Go to Top