Đĩa đá, Si Jolie 78rpm record, Une Chanson Douce, đĩa 78 vòng

Home/ĐĨA ĐÁ 78 VÒNG - 78 RPM/Đĩa đá, Si Jolie 78rpm record, Une Chanson Douce, đĩa 78 vòng

Đĩa đá, Si Jolie 78rpm record, Une Chanson Douce, đĩa 78 vòng

600,000 

Nhãn đĩa:  Mercury
Kích thước  25cm (10″)
Tốc độ  78 RPM
Số lượng  1 đĩa
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

Description

Đĩa đá, Si Jolie 78rpm record, Une Chanson Douce, đĩa 78 vòng

Đĩa đá, Si Jolie 78rpm record

phonograph 2

Hình minh họa đĩa đá (đĩa than tốc độ 78 vòng) chơi trên máy hát đĩa cổ, máy hát loa kèn cổ

Lưu ý: Đĩa không phải đĩa nhựa (Vinyl, LP), không dùng cho các đầu đĩa than (Turntables) tốc độ 33 vòng và 45 vòng.

Đĩa đá Si Jolie, Une Chanson Douce

Side A

Une Chanson Douce – Bolero

Paulette Rollin

Accompagnee par

Emil STERN et son Trio

 

Side B

Si Jolie – slow

Paulette Rollin

Accompagnee par

Emil STERN et son Trio

Xem thêm các đĩa đá 78 RPM record

Go to Top