Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Ngọc Nữ hạ trần (Xuân Tình), 78rpm record

Home/ĐĨA ĐÁ 78 VÒNG - 78 RPM/Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Ngọc Nữ hạ trần (Xuân Tình), 78rpm record

Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Ngọc Nữ hạ trần (Xuân Tình), 78rpm record

700,000 

Out of stock

Nhãn đĩa:  Kim Khanh
Kích thước  25cm (10″)
Tốc độ  78 RPM
Số lượng  1 đĩa
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

Out of stock

Description

Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Ngọc Nữ hạ trần (Xuân Tình), 78rpm record

Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) 10 inch, tốc độ 78 vòng, chơi trên máy các máy hát tốc độ 78 vòng/1phút.

Đĩa hát trên các máy hát loa kèn xưa, máy hát quay tay dạng vali, và các máy hát cổ sử dụng điện có tốc độ 78 vòng.

Nhấp vào đây xem thêm các đĩa đá tân nhạc Việt Nam 78 RPM

phonograph 2

Hình minh họa đĩa đá (đĩa than tốc độ 78 vòng) chơi trên máy hát đĩa cổ, máy hát loa kèn cổ

Lưu ý: Đĩa không phải đĩa nhựa (Vinyl, LP), không dùng cho các đầu đĩa than (Turntables) tốc độ 33 vòng và 45 vòng.

đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm

Đĩa đá Việt Nam, Ngọc Nữ hạ trần (Xuân Tình)

Tác giả: Huỳn Tín Danh

Cô Tư Bé ca

Đoàn tài tử “Kim Khanh”

Xem thêm các đĩa đá 78 RPM record

Go to Top